Co oznacza mieszkanie TBS

Sytuacja finansowa każdego pracującego człowieka jest różna. Otrzymywane wynagrodzenie przeznaczane jest na rozmaite cele, wśród których znajdują się opłaty stałe, wydatki związane z utrzymaniem oraz dodatkowe koszty ponoszone każdego miesiąca. Czasami zdarza się, że pozostaje niewiele środków do rozdysponowania. Aby maksymalnie zoptymalizować koszty, zwraca się uwagę na miejsce, w których wydawane jest najwięcej, a gdzie można oszczędzić. Dla osób średnio zarabiających takim rozwiązaniem mogą być tbsy.

Co to są tbsy?

Sam skrót pochodzi o Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który buduje mieszkania pod wynajem dla osób, których nie stać na mieszkanie w cenach rynkowych, ale zarabiają za dużo, żeby zakwalifikować się na lokal komunalny. Widząc już co to są tbsy, warto zapytać, jakie warunki trzeba spełniać, aby takie mieszkanie móc uzyskać.

Istnieją dwa zasadnicze kryteria: brak prawa do własności innego lokalu oraz dochody wszystkich członków rodziny nieprzekraczające określonego ustawowo progu. Tylko wtedy istnieje szansa, że uzyska się możliwość zyskać mieszkanie bez developera. Wysokość dochodu uzależniona jest od liczby domowników, a powierzchnia jak przypada na każdego z nich ustalana jest również wg kryteriów ilościowych.

Koszty eksploatacji

Choć zasadniczo są to tanie mieszkania, nie oznacza to, że nie płaci się za nie zbyt wiele. Kwoty, jakie najemcy muszą uiszczać są ustalane na drodze wyliczeń, wśród których znajdują się koszty eksploatacji, koniecznych remontów oraz kredytów zaciągniętych na budowę. Wtedy wyznacza się cenę za metr kwadratowy, a następnie podje ją do wiadomości mieszkańcom.

Tanie mieszkanie w tym wypadku z pewnością jest dużo przystępniejsze i łatwiejsze w nabyciu niż normalne, znajdujące się na rynku budowlanym. Nie oznacza to jednak, że jego koszty są tak niskie, że praktycznie nie istnieją. Taka sytuacja ma miejsce jedynie w przypadku mieszkań komunalnych, gdzie praktycznie nie posiada się dochodu.

Do utrzymania takiego mieszkania konieczne jest posiadanie stałego dochodu w wysokości średniego wynagrodzenia ustalanego w ramach danego województwa.

Leave a Reply